Het meeste voor het minste


Hoe het begonIn 2007 ontstond het idee bij een aantal enthousiaste mensen om ook eens een tweedehands kinder speelgoed en kleding beurs te gaan organiseren. De organisatie bestond toen uit 5 personen, allemaal werkzaam in verschillende vakgebieden. Dit was een leuke mix voor het opzetten van de eerste beurs.


Natuurlijk wilden we de opbrengst graag aan een goed doel schenken. En in verband met een hersentumor bij een dochtertje van een van de bestuursleden was de keuze al snel op KIKA gevallen. Later is iemand in het bestuur gekomen met een dochtertje met het Angelman-syndroom, vandaar dat vanaf dat moment ook de helft van de opbrengst ook aan de Stichting Broca geschonken wordt.

Enige tijd later is besloten om nog iets specifieker voor een goed doel te kiezen, nameijk de Stichting STOP Hersentumoren.


In maart 2008 werd dan uiteindelijk de eerste echte kinderbeurs Sterksel een feit. De automatisering was al in zekere mate doorgevoerd en we hadden een begin van een leuke website in de lucht. Het inschrijven ging toen al digitaal via de mail. Dit werd door veel mensen als erg prettig ervaren en de wachttijden bij het ophalen van de stickervellen waren minimaal. Ons motto is nog steeds om een beurs te organiseren, waarbij het voor iedereen zo prettig mogelijk werken is, een goede en professionele sfeer uit te stralen en alle wachttijden zo kort mogelijk te maken. Dit geldt zowel voor het inbrengen en ophalen van de spullen, als voor de wachttijden aan de kassa tijdens de beurs. Op allerlei gebied zijn wij steeds op zoek naar de meest optimale werkwijze en verbeteringen. Alle ideeen en opmerkingen hierover zijn dan ook van harte welkom. Zo komt het dat we de afgelopen jaren toch steeds weer kleine veranderingen hebben doorgevoerd en verschillende experimenten hebben uitgevoerd, dit allemaal met wisselende successen.


Het bestuur van de beurs heeft een aantal personele wisselingen gehad, maar bestaat nu alweer sinds een tijd uit een vaste kern. Ook het overgrote deel van de vrijwilligers tijdens de beursdag bestaat uit een vast gezelschap. De beursdag wordt door iedereen als druk, maar wel erg gezellig ervaren. Hier zijn we uiteraard erg trots op. We merken ook dat veel mensen, die eenmaal deelgenomen hebben aan een van onze beurzen, graag weer terug komen op een volgende beurs. Dit geldt ook voor de bezoekers aan de beurzen. De bekendheid is in de eerste jaren hard gegroeid net als het bezoekers aantal. De opbrengsten zijn mooi met een record-hoogte van 2450 euro op onze jubileum beurs in 2012.


Ook het aantal sponsoren en donatie sponsoren is de afgelopen jaren goed toegenomen. Met 4 vaste hoofdsponsoren en een heleboel donatie-sponsoren die te vinden zijn op de pagina sponsoren kunnen we heel wat regelen. Hun bijdragen varieren van geldelijke sponsoring tot het doneren van spullen voor de kado's, het verzorgen van de maaltijden voor bestuur en vrijwilligers en het ter beschikking stellen van (gebruiks) materialen.


Intussen zijn we sinds 2011 een echte Stichting geworden en gebruiken we niet alleen de gymzaal en het podium, maar het gehele dorpshuis Valentijn voor onze beurs. We hebben in ons dorp iets moois neergezet, waar we trots op zijn.

We hopen als groep nog lang door te kunnen gaan met het organiseren van onze Kinderbeurs Sterksel. Het is een hele organisatie, waar veel bij komt kijken, maar waarbij iedereen na afloop met een zeer voldaan gevoel naar huis keert.